Upisujemo djecu u DV Šandrovac

Dječji vrtić Šandrovac

Bjelovarska 3A, Šandrovac

43227 Šandrovac

KLASA: UP/I-034-02/21-01/01

URBROJ: 2137-99-01-21-01

Koprivnica, 15. lipnja 2021.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. stavka 5. i članka 15. stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića ŠANDROVAC dana 15. lipnja 2021. godine objavljuje

OGLAS

o upisu djece u Dječji vrtić ŠANDROVAC, Bjelovarska 3A, Šandrovac

za pedagošku godinu 2021./2022.

  1. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od dvije godine života do polaska u osnovnu školu koji će se ostvarivati u Šandrovcu (Bjelovarska 3A).
  2. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se svakodnevno do popunjenja mjesta u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Bjelovarska 3A, Šandrovac.

Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati preporučenom poštom ili ososbnoi predati na adresu Dječjeg vrtića Šandrovac, Bjelovarska 3A, 43227 Šandrovac.

  1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva može se preuzeti u Dječjem vrtiću

Šandrovac)

2. Rodni list djeteta – kopija

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu

roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci

4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje

nadležni liječnik – pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)

5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

  1. Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana

podnošenja zahtjeva.

  1. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 043/448-260.

RAVNATELJICA

Gabrijela Golub, prof.

Objava:

1. Oglasna ploča Dječjeg vrtića Šandrovac

2. Stranica Dječjeg vrtića Šandrovac

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)