POZIV ZA UPIS DJECE U DV ŠANDROVAC

S 31.8.2021. završava prva pedagoška godina u Dječjem vrtiću Šandrovac, tada u školu ispraćamo naše predškolarce i vrijeme je za upis nove djece u DV Šandrovac. Upisujemo djecu s navršene 2. godine života pa do polaska u osnovnu školu.

Radujemo se novoj pedagoškoj godini i novim licima koja ćemo upisati. Svima onima koji su poslali upisnice želimo bezbolnu adaptaciju u našu vrtićku grupu, a ostgalima koji možda o tome razmišljaju još nije kasno. Naša adresa je Bjelovarska 3a u Šandrovcu.

Pružite nam priliku i dođite nas upoznati.

Za upis je potrebno:

1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva može se preuzeti u Dječjem vrtiću Šandrovac)

2. Rodni list djeteta – kopija

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci

4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje nadležni liječnik – pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)

5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes