Kontakt informacije:

Dječji vrtić Šandrovac
Bjelovarska 3a
43227 Šandrovac
Matični broj: 05297478
OIB: 22403992918
Telefon: 043/448-260
e-mail: djecji.vrtic.sandrovac@gmail.com
IBAN: HR1424020061100987509

Pošaljite nam upit:

Gdje smo: