PROJEKTI

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Šandrovcu

Općina Šandrovac kandidirala je u rujnu 2018. godine projekt izgradnje dječjeg vrtića u Šandrovcu, u Bjelovarskoj ulici, 43227 Šandrovac, na k.č.br. 1373, k.o. Šandrovac, a prema glavnom projektu Prostor eko d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16, OIB: 12260386725, broj TD: 107/17 od 20.01.2018. godine na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Izgradnja zgrade i opremanje dječjeg vrtića Šandrovac financirani su iz fondova EU, temeljem natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribrastvu i ruralnom razvoju, s udijelom Europske unije u sufinanciranom dijelu 85%, te udjelom Republike Hrvatske u sufinanciranom dijelu 15%.

Izvođač na izgradnji zgrade dječjeg vrtića u Šandrovcu, po provedenom postupka javne nabave, zajednica je ponuditelja Demaring d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, Mas Montaža, Vidikovac 61, 43000 Bjelovar i Vidik d.o.o. Bjelovar, Ivana Viteza Trnskog 7, 43000 Bjelovar. Ukupna vrijednost radova iznosi 5.790.619,93 kuna. Radovi su trajali od 14.06.2019. do 15.07.2020. godine.

Opremanje dječjeg vrtića u Šandrovcu, po provedenom postupka javne nabave, izvršila je tvrtka OPREMA RADMAN d.o.o.,Velikopoljska 29, 10000 Zagreb. Vrijednost opreme iznosi 755.800,00 kuna.

Dječji vrtić Šandrovac započeo je sa radom 14. rujna 2020. godine. Dječji vrtić izgrađen je za 30 djece predškolskog uzrasta, a planira se zaposliti ukupno 5 novih djelatnika, tri odgajatelja/ice na puno radno vrijeme, od kojih će jedna obavljati poslove ravnatelja na pola radnog vremena; jedna kuharica na puno radno vrijeme te jedna spremačica na puno radno vrijeme.

Demografske mjere za pedagošku godinu 2020./2021.

Općina Šandrovac je temeljem Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine  za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade, ostvarila pravo na financijska sredstva za rad Dječjeg vrtića Šandrovac u pedagoškoj godini 2020./2021. u iznosu od 71.500,00 kuna. Navedena sredstva utrošiti će se na sufinanciranje dijela plaće zaposlenika dječjeg vrtića Šandrovac.