UPISI
Roditelji koji imaju potrebu za upis djeteta u vrtić mogu se u isti javiti tokom cijele pedagoške godine 2022/2023. (sukladno Pravilniku o upisu djece Dječjeg vrtića Šandrovac)

NOVOST!

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. stavka 5. i članka 15. stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića ŠANDROVAC dana 8. ožujka 2021. godine objavljuje

OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić ŠANDROVAC, Bjelovarska 3A, Šandrovac za pedagošku godinu 2021./2022.

I. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od dvije godine života do polaska u osnovnu školu koji će se ostvarivati u Šandrovcu (Bjelovarska 3A).

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 8. ožujka 2021. (ponedjeljak) do 31. ožujka 2021. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Bjelovarska 3A, Šandrovac.

Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati preporučenom poštom ili ososbnoi predati na adresu Dječjeg vrtića Šandrovac, Bjelovarska 3A, 43227 Šandrovac.

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva može se preuzeti u Dječjem vrtiću Šandrovac)

2. Rodni list djeteta – kopija

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci

4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje nadležni liječnik – pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)

5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

IV. Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

V. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 043/448-260.

RAVNATELJICA
Gabrijela Golub, prof.